A legfontosabb szennyező források

A tej bakteriológiai szennyeződésének sok forrása lehet:

 • A tőgybimbó csatornája
 • A tőgy külső felülete
 • A fejő keze
 • A tehénistálló levegője
 • A fejőveder
 • A fejőkészülék
 • A tejszállító edények és a tejhűtő-tároló tartály

A tőgybimbó csatornája

A tőgy gyulladása már a fejés előtt is befolyásolhatja a tej minőségét. Az állat egészsége a minőségi tej termelésének legfontosabb feltétele. Egy fontos pont a fogyasztásra szánt tej tényleges kifejése és begyűjtése előtt, a tőgy gondos megtisztítása, majd az elő tejsugarak külön, speciális próbaedénybe való kifejése. Mivel az első tejsugarak baktériumtartalma rendkívül magas, ezért nem kerülhet az elegytejbe, hanem megvizsgálása után meg kell semmisíteni.

A tőgy külső felülete

A tőgy fejés előtti gondos megtisztítása, mosása a legjobb garanciája a minőségi, baktériumszegény tejnyerésnek. A fejéshigiénia biztosítása és keresztfertőzések (a kórokozóknak egyik tehéntől a másiknak való átadása) elkerülése érdekében javasolt, hogy mindig friss tőgymosó vizet használjunk (az egyik tehén tőgymosóvizét már ne használjuk a következő tehén tőgyének tisztítására) és a tőgy szárazra törléséhez is külön törlőkendőt használjunk (esetleg papírkendőt) mindegyik tehénhez. A vedret és a törülközőt jó rendszeresen lecserélni, főleg ha az állományban levő állatok között a tőgy megbetegedése gyakori.

Fertőtlenítőszer hozzáadása a tőgymosóvízhez szintén elősegíti a kórokozók terjedésének csökkentését. A piszkos tőgy okozhatja a tej utófertőződését. Fontos tudni, hogy a tejbe került fizikai szennyeződések szűréssel többé-kevésbé eltávolíthatóak ugyan, de az azokkal bejutott baktériumok nem, így azok a tej minőségét negatívan fogják befolyásolni.

Összegezve: a fejés megkezdése előtt a tőgyet gondosan meg kell tisztítani, ferőtleníteni kell, tiszta törlővel szárazra kell törölni, az első tejsugarakat pedig külön próbaedénybe kell kifejni és ellenőrizni (pl. vizuális elbírálás útján).

A fejő keze

A fejők a munka megkezdése előtt kezüket (és alkarjukat is) szappannal és meleg vízzel alaposan meg kell mossák. Fejés közben kerülniük kell tej és a saját kezük közötti érintkezést.

A tehénistálló levegője

Az istállót megfelelően kell szellőztetni a penész és a gombák megjelenésének elkerülése érdekében, mivel ezek spórái a tej és a levegő fertőzésének forrásai.

A kézi fejéshez használt eszközök és edények

A tőgyből kifejt tej a fejő eszközökkel kerül kapcsolatba és így utófertőzés fordulhat elő. Általános esetben egy egészséges és tiszta állattól tiszta eszközökkel megfelelően kifejt tej összcsíraszáma kicsi.

Ha azonban a fejés végrehajtása nem megfelelő és / vagy a használt eszközök nincsenek megfelelően megtisztítva, az összcsíraszám nő. Magas összcsíraszám egyrészt nem elfogadott az EU-ban, másrészt pedig negatív kihatással van a tejtermékek gyártására.

A tejszállító edényeket is megfelelően meg kell tisztítani és száraz helyen kell tárolni őket. Ha a szűréshez szűrőruhát használnak, a szűrőruha fertőzheti a tejet ha előzetesen nem volt kellőképpen megtisztítva vagy megfelelően tárolva. A tej hőmérséklete kb. 36 °C, ami ideális hőmérséklet a kórokozók szaporodásához.

A szűrőn maradt baktériumok a szűrőben maradt tejben elszaporodnak, s így a következő szűrésnél befertőzik a tejet. Ennek megelőzésére a szűrőt mindig alaposan meg kell mosni meleg vízzel és szappannal, majd fertőtleníteni kell és meg kell szárítani. Más lehetőség a szűrő kifőzése. Mindemellett a szűrőt rendszeresen cserélni kell, legalább havonta egyszer.

A fejőkészülék

Ha gépi fejést alkalmaznak, egy megfelelő tisztító-fertőtlenítő rendszer alkalmazása elengedhetetlen. A fejés után a tisztítást haladéktalanul el kell végezni, mivel a felületeken megtapadt tejben a baktériumok hamar elszaporodnak. Ha a tisztítás nem alapos, és tej vagy víznyomok maradnak a vezetékekben, csövekben, ezek a helyek fertőzés forrásává válnak. A tisztítás a fejéstechnológiától függően történhet kézi eszközökkel vagy gépi folyadék-áramoltatással. A gépi tisztításnál sem nélkülözhető azonban a kézi tisztítás. A fejőberendezéseket rendszeres időközönként (hetente) szét kell szerelni, a fejőgép alkatrészeket, a tejvezetékeket, a csőcsatlakozásokat kézi módszerrel alaposan meg kell tisztítani. Különös figyelmet kell fordítani a rugalmas alkatrászekre, mivel idővel repedések jelennek meg amelyekben visszamaradhatnak tejnyomok amik aztán baktériumfertőzés táptalajává válnak. Tisztítás után fontos hogy ne maradjon víz vagy fertőtlenítőszer a rendszerben. A tőgygyulladásban (masztitiszben) szenvedő tehenek fejését a végére kell hagyni, a tőlük kifejt tejet pedig szigorúan tilos az elegytejhez vegyíteni.

A tejszállító edények és a tejhűtő-tároló tartály

A tejhűtő-tároló tartályben levő tej a fejéstől számított 2 órán belül el kell érje a 4-5 ºC tárolási hőmérsékletet, amit aztán állandó szinten kell tartani amíg a tejet a tejfeldolgozó üzemben át nem veszik. A hűtés jelentősen csökkenti a baktériumok szaporodását, így megakadályozható a tej minőségének romlása. A hűtő-tároló tartályokat használat előtt megfelelően tisztítani és fertőtleníteni kell. Különös figyelmet kell fordítani a nehezen tisztítható részekre (pl.: csőcsatlakozások, mintavételi csap, keverőlapát, stb.). A szelepet mosás után ki kell nyitni és a maradék vizet eltávolítani.


probe

A gyakori és független minőségellenőrző vizsgálatok lehetővé teszik:

 • A tej minőségének javítását és a Európai Uniós standardok, követelmények viszonylag rövid időn belüli elérését
 • Megfelelő fizetési rendszer létrehozását a tej minőségének függvényében.

A gyenge minőségű tej hátrányai a tejfeldolgozók számára:

 • Kockázat, hogy a tej az állat-egészségügyi jogszabályok alapkövetelményeinek nem fog megfelelni.
 • Élelmiszer-biztonsági veszély, a kórokozókkal és más baktériumokkal való fertőzés miatt
 • Kis hatékonyságú termelés (pl. több tej szükséges sajt előállításához)
 • A tervezés korlátozottsága (a kívánt termékeket nem mindíg lehet előállítani)
 • Rövid lejárati idő
 • A cég jó hírneve
 • Korlátozott export-lehetőségek

A rossz minőségű tej hátrányai a termelők számára:

 • Kisebb bevétel
 • A tej elutasításának kockázata

formula

Magyarázat:

 • Zsír = % zsírtartalom * zsír-ár
 • Fehérje = % fehérjetartalom * fehérje-ár

Minőség:

A bónuszt a következő paraméterek analízis-eredményeinek függvényében nyújtják:

 • Összcsíraszám (NTG-szám)
 • Összes szomatikus sejtszám (NCS-szám)
 • Fizikai tisztaság

Levonásokat, büntetéseket számítanak fel, ha a tej tartalmaz:

 • Antibiotikumokat, vagy egyéb erjedést gátló anyagokat
 • Tejidegen vizet (alacsony fagyáspont)

Cél -> az Európai Komisszió 853 és 854/2004 szabályzatának megfelelő tej:

 • Alacsony csíratartalom (NTG-szám)
 • Összes szomatikus sejtszám (NCS-szám)
 • Fagyáspont > -0.515
 • Antibiotikumok nélkül
 • Megfelelő fizikai tisztaság

masini

Mihez kezdhetnek a gyárak és a termelőgazdák ezekkel az információkkal?

A különböző paraméterek analízis-eredményeinek függvényében a gyárak:

 • Meghatározhatják a tej végső felvásárlási árát
 • Eldönthetik milyen célra használják fel a tejet a gyárban

A különböző paraméterek analízis-eredményeinek függvényében a termelőgazdák követhetik a következő logikai modelt:

 • A tej karbamidtartalma és a takarmány fizikai-kémiai paraméterei alapján
  • megtervezheti a takarmányadagok optimalizálását
 • Magas összcsíraszám (NTG-szám) esetén
  • nagyobb figyelmet kell fordítani a tisztaságra, a fejés-higiéniára és a tej tárolási körülményeire
 • Magas szomatikus sejtszám (NCS-szám) esetén
  • szükséges a beteg állatok beazonosítása és antibiotikumos kezelése, az istállók fejlesztése; a beteg állatokat az állomány egészséges részétől elkülönítetten kell fejni
 • Idegenvíz kimutatása esetén
  • ellenőrizni kell a fejést és tisztítási eljárásokat
 • Antibiotikumok kimutatása esetén
  • be kell tartani a kezelések utáni várakozási időt, a kezelt állatokat megfelelően meg kell jelölni, nyilvántartani, a kezelések menetét követni és ellenőrizni

A tej minőségének javítása érdekében NEM nagy befektetésekre van szükség (egyedüli nagyobb befektetés ami szükséges az a hűtőtartály), hanem a higiéniai szabályok fontosságának felismerésére és betartására.