– Egy módszer amely nem enged meg hibát

Mit jelent az összcsíraszám (NTG-szám)?

A tej összcsíraszáma a tej tisztaságának jelzője. A fejés és a fejésnél használt műszerek higiéniájáról és ugyanakkor a tej utólagos tárolási körülményeiről szolgáltat információt.

BactoScan – a nyerstej baktériumtartalmának meghatátozására használt műszer. Mintafeldolgozó kapacitása kb. 50 minta/óra, ami lehetővé teszi hogy laborunk gyakorlatilag azonnali eredményt legyen képes szolgáltatni.
BactoScan
A mérés teljesen automatizált, a berendezés moduláris, több integrált részből áll: a baktériumszámláló (csíraszámláló) egységen kívül még tartalmaz egy szállítószalagot, egy homogenizáló egységet és egy mintabeazonosításra szolgáló vonalkód olvasót (scannert). A készülék gyors és pontos eredményt szolgáltat a tej higiéniai minőségéről.

Az műszer alkalmazható a tehén-, kecske-, juh- és a bivalytej összcsíraszámának meghatározására.

A tej minőségének javítása CombiFoss™ FT segítségével

Mit jelent az összes szomatikus sejtszám (ÖSzS = NCS-szám)?

Az NCS-szám a tőgy belső felületéről leváló hámsejtek és a vérből származó fehérvérsejtek összessége.
A szomatikus sejtszám a tőgy egészségének jellemzője. Ha a tőgy egy vagy több tőgybimbója gyulladt a tőgybe hatolt mikroorganizmusok általi fertőzés vagy pedig fejés közben történt szövet-sérülések miatt, a szomatikus sejtszám köbcentiméterenként több milliót is elérhet.

Melyek a tej fizikai-kémiai tulajdonságai?

A fizikai-kémiai paraméterek – a zsírtartalom, fehérjetartalom, kazein-, laktóz-, zsírmentes szárazanyag-tartalom, karbamidtartalom és pH – rendkívüli fontossággal bírnak a tej literenkénti árának meghatározása, de az állatok tartása és takarmányozása szempontjából is.

CombiFoss™ FT+ minden olyan paramétert meghatároz amely a termelés hatósági ellenőrzéséhez és a tej minőségi jellemzéséhez szükséges. A készülék két részből áll: MilkoScan™ FT+ és Fossomatic™ FC. A Fossomatic™ FC az összes szomatikus sejtszámot határozza meg, míg a MilkoScan™ FT+ megadja a többi fontos paramétert: zsír-, fehérje-, kazein-, laktóz-, szárazanyag-, karbamid-tartalmat és a pH-t. A CombiFoss™ FT+ teljesen automatizált, a berendezés integrált mintaszállító, mintahomogenizáló és mintabeazonosító egységet is tartalmazván.

CombiFoss

A CombiFoss™ FT+ a tehén-, kecske-, juh- és a bivalytej analízísére használható.

A tej fagyáspontja (krioszkópikus pont / tejidegen víztartalom)

Mit jelent a krioszkópikus pont ?

A krioszkópikus pont a tej fagyáspontja, ami a tej összetevői miatt valamivel kisebb a víz fagyáspontjánál. A fagyáspont változhat a takarmány, az állat egészségi állapota, a fejés időpontja, az évszak de az állat faja vagy fajtája függvényében is.

Az “Advance Cryoscope” Model 4C3 és Model 4D3 krioszkópok

cryo

A tej fagyáspontjának meghatározására használt eszközök. A speciális fagyasztócsövekbe pipettázott (fecskendezett) mintákat a készülék automatikus mintatartójába tesszük, ahonnan az automata mintaadagoló cseréli a csöveket és vezeti őket sorban a fagyasztókamrába (a 4C3 model esetén), vagy pedig manuálisan helyezzük őket egymásután a készülék fagyasztókamrájába (a 4D3 model esetén). A készülék a fagyasztókamra hőmérsékletét fokozatosan lecsökkenti addig amíg a tej meg nem fagy. Az ekkor mért hőmérséklet a fagyáspont.

Gátlóanyagok (inhibitorok) kimutatása

Mik a gátlóanyagok?

Az erjedést gátló tejidegen anyagok csoportjába azok az anyagok tartoznak, amelyek nem természetes alkotórészei a tejnek, és amelyeknek bakteriosztatikus vagy baktericid hatásuk van (azaz gátolják vagy teljesen megállítják a mikroorganizmusok működését). Ebbe a kategóriába tartoznak a fertőzések kezelésére használt antibiotikumok, a tisztító-, fertőtlenítő- és semlegesítő szerek.

A gátlóanyagok jelenléte a tej fogyasztásra alkalmatlannak minősítésének egyik fő oka, mivel a gátlószerek egyrészt negatívan befolyásolják az egyes tejtermékek, például a joghurtok, a sajtok, a túró és a tejföl gyártásában nélkülözhetetlen erjedési folyamatokat, másrészről pedig a fogyasztók egészségére is káros hatással vannak. Antibiotikum-tartalmú tej rendszeres fogyasztása esetén a fogyasztó immunrezisztenciát (antibiotikum-rezisztenciát) fejleszthet ki.

A Brillant fekete teszt (BFT vagy BRT = Brilliant Black Reduction Test)

A BFT vizsgálat tulajdonképpen egy tápközeget tartalmazó 96 lyukú tenyésztőlemezt alkalmaz. A tápközeg brillant fekete festék, baktérium spóra szuszpenzió (Geobac.stearothermophilus var. calidolactis C953), tápanyagok és egyéb összetevők keverékét tartalmazza.

A tejmintákat a mikrolemez lyukaiba pipettázuk, amelyet 2,5 órán át inkubálunk. Ezalatt a tej az üregekben levő tápközegbe diffundál, a baktériumok fejlődni és szaporodni, osztódni kezdenek, miközben a Brilliant fekete festéket egy sárga színű anyaggá redukálják. Az inhibitorok (gátlóanyagok) gátolják a baktériumok aktivitását, fejlődését, így ezek nem képesek redukálni a festékanyagot. Így azokban a cellákban amelyekben a minta gátlószereket tartalmaz a táptalaj színe kék marad.

Az BRT teszt alkalmas a tehén-, kecske-, juh- és a bivalytej gátlószertartalmának meghatározására.

A takarmány fizikai-kémiai paraméterei [szárazanyag-, nyershamu, fehérje-, nedvesség-, nyersrost- (ADF és NDF), zsír- és keményítő-tartalom]

nir

NIR takarmányanalizátor segítségével hatarozzuk meg , ami egy infravörös fény (near infrared, NIR) elnyelésén (abszorpcióján) alapuló műszer. Mivel a NIR technika több értékmérő tulajdonság (fizikai és kémiai jellemzők) együttes meghatározását is lehetővé teszi, a készülék 3-4 perc alatt szolgáltat ereményt, így a mezőgazdasági termelőnek lehetősége van, hogy egy nap alatt több paraméterről kapjon eredményt , mint a hagyományos módszerek segítségével.

A műszer szemiautomata, ami azt jelenti hogy a mintákat manuálisan adagoljuk, de a mérés maga teljesen automatikus.
A módszer alapja, hogy a közeli infravörös (near infrared, NIR) tartományban az anyagok összetételüktől függően verik vissza, nyelik el vagy engedik át a különböző hullámhosszú sugárzásokat. A kapott reflexiós, ill. transzmissziós, abszorbciós spektrum alapján az egyes összetevők – így pl. a nedvesség-, fehérje-, keményítőtartalom, stb. – mennyiségi meghatározása lehetségessé válik.

Információs folyamatábra

Az eredményeket a minta átvételét követően maximum 24-36 órán belül továbbítjuk a klienseinknek, e-mailen, faxon, SMS-en vagy (gyors)postán keresztül.

illustration

A kapott információkat a kliens a következőképpen használhatja fel:

  • A tej literenkénti végső árának meghatározására
  • A farm menedzsment javítására